BIẾN TẦN

Biến tần Hitachi WJ200

GIÁ: LIÊN HỆ
  • Tel: 08-62974701 - 02 - 03 
  • Fax: 086297474  
  • Hotline: 0903 733 151  - 0983 533 151  
  • Email: thaibinhdhl@gmail.com 
Đặt hàng

 WJ200 Series : Standard Specifications

Single-phase 100V class

Models WJ200-004M007M
Applicable motor 
size*2
kW 0.4 0.75
HP 1/2 1
Rated capacity 
(kVA)
100V 1.0 2.0
120V 1.2 2.4
Input RatingRated input 
voltage (V)
Single-phase: 100V –10% to 120V +10%,
50/60Hz±5%
Output RatingRated output 
voltage (V)*3
Three-phase: 200 to 240V
(proportional to input voltage)
Rated output 
current (A)
3.0 5.0
Minimum value of resistor (Ω) 100 50

Single-phase 200V class

Models WJ200-001SF002SF004SF007SF015SF022SF
Applicable motor size*2kWVT 0.2 0.4 0.55 1.1 2.2 3
CT 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2
HPVT 1/4 1/2 3/4 1.5 3 4
CT 1/8 1/4 1/2 1 2 3
Rated capacity (kVA)200VVT 0.4 0.6 1.2 2 3.3 4.1
CT 0.2 0.5 1 1.7 2.7 3.8
240VVT 0.4 0.7 1.4 2.4 3.9 4.9
CT 0.3 0.6 1.2 2 3.3 4.5
Input RatingRated input
voltage (V)
Single-phase: 200V-15% to 240V +10%, 50/60Hz ±5%
Rated input current (A)VT 2 3.6 7.3 13.8 20.2 24
CT 1.3 3 6.3 11.5 16.8 22
Output RatingsRated output
voltage (V)*3
3-phase: 200 to 240V (proportional to input voltage)
Rated output current (A)VT 1.2 1.9 3.5 6 9.6 12
CT 1 1.6 3 5 8 11
Minimum value of resistor (Ω) 100 100 100 50 50 35
Weightkg 1 1 1.1 1.4 1.8 1.8
lb 2.2 2.2 2.4 3.1 4 4

3-phase 200V class

Models WJ200-001LF002LF004LF007LF015LF022LF
Applicable motor size*2kWVT 0.2 0.4 0.75 1.1 2.2 3
CT 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2
HPVT 1/4 1/2 1 1.5 3 4
CT 1/8 1/4 1/2 1 2 3
Rated capacity (kVA)200VVT 0.4 0.6 1.2 2 3.3 4.1
CT 0.2 0.5 1 1.7 2.7 3.8
240VVT 0.4 0.7 1.4 2.4 3.9 4.9
CT 0.3 0.6 1.2 2 3.3 4.5
Input RatingRated input
voltage (V)
Three-phase: 200V-15% to 240V +10%, 50/60Hz ±5%
Rated input current (A)VT 1.2 1.9 3.9 7.2 10.8 13.9
CT 1 1.6 3.3 6 9 12.7
Output RatingsRated output
voltage (V)*3
Three-phase: 200 to 240V (proportional to input voltage)
Rated output current (A)VT 1.2 1.9 3.5 6 9.6 12
CT 1 1.6 3 5 8 11
Minimum value of resistor (Ω) 100 100 100 50 50 35
Weightkg 1 1 1.1 1.2 1.6 1.8
lb 2.2 2.2 2.4 2.6 3.5 4

Models WJ200-037LF055LF075LF110LF150LF
Applicable motor size*2kWVT 5.5 7.5 11 15 18.5
CT 3.7 5.5 7.5 11 15
HPVT 7.5 10 15 20 25
CT 5 7.5 10 15 20
Rated capacity (kVA)200VVT 6.7 10.3 13.8 19.3 23.9
CT 6 8.6 11.4 16.2 20.7
240VVT 8.1 12.4 16.6 23.2 28.6
CT 7.2 10.3 13.7 19.5 24.9
Input RatingRated input
voltage (V)
Single-phase: 200V-15% to 240V +10%, 50/60Hz ±5%
Rated input current (A)VT 23 37 48 68 72
CT 20.5 30.8 39.6 57.1 62.6
Output RatingsRated output voltage (V)*3 3-phase: 200 to 240V (proportional to input voltage)
Rated output current (A)VT 19.6 30 40 56 69
CT 17.5 25 33 47 60
Minimum value of resistor (Ω) 35 20 17 17 10
Weightkg 2 3.3

Sản phẩm cùng loại

Danh mục

r5b

mhcamung

Lượt truy cập

14522346
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
2276
18561
96946

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

Trụ sở: 97/4 KP.2, P. Thới An, Q.12, TPHCM

    VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P13, Q.Tân Bình, TPHCM

028.6297.4701 / 702 / 703

thaibinhdhl@gmail.com

Thống kê truy cập

Hôm nay
Hôm qua
7 ngày qua
Lượt truy cập:
2276
18561
96946
14522346