AC SERVO

Servopack SGDV Yaskawa

GIÁ: LIÊN HỆ
  • Tel: 08-62974701 - 02 - 03 
  • Fax: 086297474  
  • Hotline: 0903 733 151  - 0983 533 151  
  • Email: thaibinhdhl@gmail.com 
Đặt hàng

Please select one table row below:

Part Number
Description
Servo Motor Max. Capacity (kW)
Voltage (V)
AX Supply Phases
SERVOPACK Interface
Servo Motor Type
Options
SGDV-R70F01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.05 kW, Rotary type 0.05 100 1 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-R70F05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.05 kW, Linear type 0.05 100 1 Analog/Pulse Linear None
SGDV-R90F01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.10 kW, Rotary type 0.10 100 1 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-R90F05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.10 kW, Linear type 0.10 100 1 Analog/Pulse Linear None
SGDV-2R1F01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.20 kW, Rotary type 0.20 100 1 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-2R1F05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.20 kW, Linear type 0.20 100 1 Analog/Pulse Linear None
SGDV-2R8F01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.40 kW, Rotary type 0.40 100 1 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-2R8F05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.40 kW, Linear type 0.40 100 1 Analog/Pulse Linear None
SGDV-R70A01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.05 kW, Rotary type 0.05 200 1 or 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-R70A05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.05 kW, Linear type 0.05 200 1 or 3 Analog/Pulse Linear None
SGDV-R90A01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.10 kW, Rotary type 0.10 200 1 or 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-R90A05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.10 kW, Linear type 0.10 200 1 or 3 Analog/Pulse Linear None
SGDV-1R6A01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.20 kW, Rotary type 0.20 200 1 or 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-1R6A05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.20 kW, Linear type 0.20 200 1 or 3 Analog/Pulse Linear None
SGDV-2R8A01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.40 kW, Rotary type 0.40 200 1 or 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-2R8A05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.40 kW, Linear type 0.40 200 1 or 3 Analog/Pulse Linear None
SGDV-3R8A01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.50 kW, Rotary type 0.50 200 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-3R8A05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.50 kW, Linear type 0.50 200 3 Analog/Pulse Linear None
SGDV-5R5A01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.75 kW, Rotary type 0.75 200 1 or 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-5R5A05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.75 kW, Linear type 0.75 200 1 or 3 Analog/Pulse Linear None
SGDV-7R6A01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 1.0 kW, Rotary type 1.0 200 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-7R6A05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 1.0 kW, Linear type 1.0 200 3 Analog/Pulse Linear None
SGDV-120A01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 1.5 kW, Rotary type 1.5 200 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-120A01A008000 SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 1.5 kW, Rotary type 1.5 200 1 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-120A05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 1.5 kW, Linear type 1.5 200 3 Analog/Pulse Linear None
SGDV-180A01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 2.0 kW, Rotary type 2.0 200 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-180A05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 2.0 kW, Linear type 2.0 200 3 Analog/Pulse Linear None
SGDV-200A01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 3.0 kW, Rotary type 3.0 200 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-200A05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 3.0 kW, Linear type 3.0 200 3 Analog/Pulse Linear None
SGDV-330A01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 5.0 kW, Rotary type 5.0 200 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-330A05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 5.0 kW, Linear type 5.0 200 3 Analog/Pulse Linear None
SGDV-470A01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 6.0 kW, Rotary type 6.0 200 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-550A01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 7.5 kW, Rotary type 7.5 200 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-550A05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 7.5 kW, Linear type 7.5 200 3 Analog/Pulse Linear None
SGDV-590A01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 11 kW, Rotary type 11 200 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-780A01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 15 kW, Rotary type 15 200 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-1R9D01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.50 kW, Rotary type 0.50 400 1 or 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-1R9D05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 0.50 kW, Linear type 0.50 400 1 or 3 Analog/Pulse Linear None
SGDV-3R5D01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 1.0 kW, Rotary type 1.0 400 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-3R5D05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 1.0 kW, Linear type 1.0 400 3 Analog/Pulse Linear None
SGDV-5R4D01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 1.5 kW, Rotary type 1.5 400 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-5R4D05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 1.5 kW, Linear type 1.5 400 3 Analog/Pulse Linear None
SGDV-8R4D01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 2.0 kW, Rotary type 2.0 400 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-8R4D05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 2.0 kW, Linear type 2.0 400 3 Analog/Pulse Linear None
SGDV-120D01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 3.0 kW, Rotary type 3.0 400 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-120D05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 3.0 kW, Linear type 3.0 400 3 Analog/Pulse Linear None
SGDV-170D01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 5.0 kW, Rotary type 5.0 400 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-170D05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 5.0 kW, Linear type 5.0 400 3 Analog/Pulse Linear None
SGDV-210D01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 6.0 kW, Rotary type 6.0 400 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-260D01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 7.5 kW, Rotary type 7.5 400 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-260D05A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 7.5 kW, Linear type 7.5 400 3 Analog/Pulse Linear None
SGDV-280D01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 11 kW, Rotary type 11 400 3 Analog/Pulse Rotary None
SGDV-370D01A SGDV Sigma-5 SERVOPACKS, Analog/Pulse Interface, Standard, Max Capacity = 15 kW, Rotary type 15 400 3 Analog/Pulse Rotary None

Sản phẩm cùng loại

Danh mục

r5b

mhcamung

Lượt truy cập

14458063
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
9312
9733
32663

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN HIỆP LỰC

Trụ sở: 97/4 KP.2, P. Thới An, Q.12, TPHCM

    VPGD: 32/1 Lê Văn Huân, P13, Q.Tân Bình, TPHCM

028.6297.4701 / 702 / 703

thaibinhdhl@gmail.com

Thống kê truy cập

Hôm nay
Hôm qua
7 ngày qua
Lượt truy cập:
9312
9733
32663
14458063